vpisi na fakultete 2015

Nart eksperimentov, osvojitev metod dela.,.,.,.
Mitja Gorenak, prodekanka za tudentska vpraanja, jerneja Smole.
Nahajate se tukaj, domov » tudenti, pomembni datumi.Zadnji rok za prijavo teme diplomskega dela.Julij 2017, zadnji rok za oddajo druge verzije diplome, po regkey fl studio 12 potrebi e korekcije do konne verzije.Teden, pisanje diplomskega dela.Weitere Informationen zu unseren Cookies und dazu, wie du die Kontrolle darüber behältst, findest du hier: Cookie-Richtlinie.UN-predlog rokovnika, diplomsko delo 10 ur seminar (KT seminarske vaje (KE) 290 ur individualno delo 10 ects, teden, aktivnost.,.Marjetka Rangus, prodekan za znanstveno-raziskovalno delo doc.Jasna Potonik Topler.Tudijski programi, vpis tudiraj, potuj in se zabavaj. dr.Teden, eksperimentalno laboratorijsko ali inenirsko delo.,.Na fakulteti izvajamo koncesionirane in javnopravno veljavne dodiplomske, magistrske in doktorske tudijske programe.Tudij, erasmus, knjinica, uspeno zakljui svoj tudij.Junij 2017, zadnji rok za oddajo prve pisne verzije diplome.Marec 2017 - (za teme vezane na industrijo).
Na fakulteti organiziramo tevilne obtudijske dejavnosti, ki irijo vae znanje in doprinaajo h kvaliteti vaega zakljunega dela.Zagovori diplomskih del.Hvala za vae veke, komentarje, zaupanje.Prodekan za mednarodno sodelovanje doc.Dogodki, priakujejo te, pridrui.Nae poslanstvo nam narekuje, da poskrbimo za va uspeh in odlinost, zato so nai diplomanti, magistri in doktorji mednarodno priznani strokovnjaki.